MCA Asinhroni Servo Motor

Idealno rešenje za dinamične aplikacije

MCA Lenze Servo Asinhroni Motor za precizna i kontrolisana kretanja. Obrtni Moment opsega: M2=(2,0 Nm do 1.100 Nm), Snaga: P= (0,8 kWdo 53,8 kW). Posebno pogodan za okruženjima koja zahtevaju minimalne dimenzije i visok stepen operativne pouzdanosti.

Dizajnirani kao:

- Servo Motori male zapremine
- Mali moment inercije
- Plug konektori za brzu instalaciju i lako servisiranje
- Elektronski pločica za lako podešavanje i puštanje u rad
- Rezolver kao povratna sprega, dostupni sa inkrementalnim ili apsolutnim enkoderom
- Dostupan sa kočnicom
- Prirodno hlađenje ili pomoću ventilatora
- Kućište IP65 (sa dodatnim ventilatorom IP54), u rasponu od M2=(500 Nm do 1.100 Nm)

MCA Asinhroni Servo Motor
Adresa:

Svetosavska br. 54
22304 Novi Banovci
Srbija

Telefoni:

Tel: +381 22 342 797
Mob: +381 63 434 624
Mob: +381 62 555 366
Fax: +381 22 342 797

Web:

Email: office@lecom.rs
Web: www.lecom.rs
Fb: Tw:

Copyright © 2012 Lecom. Dizajn: Izrada Web Sajtova