Smoke Extraction Motori

Smoke Extraction AC Motori za izdvajanje dima ( odimljavanje) - F400 - TEAO - IE2

Potpuno oklopljen sa svih strana, pogodan za rad na temperaturi okoline od 400 ° C tokom 2 sata (samo jednom)

Tipične aplikacije:

Ovi sistemi odimljavanja se primenjuju u širokom spektru aplikacija, velikim zgradama, tržnim centrima, fabrikama, skladištima, zatvorenim parkinzima, tunelima... Dizajnirani za aplikacije kod kojih je prisutna velika koncentracija ljudi u komercijalnim i industrijskim objektima.

Značajne prednosti:

- Smanjenje štete od požara,
- Smanjenje temperatutre
- Smanjenje koncentracije dima u oblasti požara
- Odalganje u širenju požara.
- Smanjenje materijane štete

Smoke Extraction Motori
Adresa:

Svetosavska br. 54
22304 Novi Banovci
Srbija

Telefoni:

Tel: +381 22 342 797
Mob: +381 63 434 624
Mob: +381 62 555 366
Fax: +381 22 342 797

Web:

Email: office@lecom.rs
Web: www.lecom.rs
Fb: Tw:

Copyright © 2012 Lecom. Dizajn: Izrada Web Sajtova